၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ဧည့္သည္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁)


* အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Datang (Yunan) United Hydropower Developing Co., Ltd. (DUHD) မွ President, Mr. Wu Jing ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး႐ံုးသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး တာပိန္(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Print this post
Next previous home