ေရႊလီ(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပ

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ColencoPower Engineering Ltd. (CPE)တို႔ ေရႊလီ(၃)ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
  • အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Colenco Power Engineering Ltd. (CPE)ႏွင့္ ေအာင္ျပည္တန္ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • အခမ္းအနားတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Colenco Power Engineering Ltd. (CPE)မွ Executive Vice President Mr. Jean Francois Belin တို႔က ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Print this post
Next previous home