၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ ဧည့္သည္အဖြဲေတြ႕ ေမခ၊ မလိခ ျမစ္၀ွမ္း ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆြးေႏြး

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္)

* အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ China Power Investment Coporation (CPI)မွ Vice President, Mme. ZHANG Xiaolu ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။

ေဆြးေႏြး

* ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Department of International Cooperation (NEA) မွ Division Chief, Mr. LIU Deshun ႏွင့္ China Power Investment Coporation (CPI)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေမခ၊ မလိချမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Print this post
Next previous home