၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ဧည့္အဖြဲ႕လာေရာက္ေတြဆုံ

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၉)
 
  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ CPI Yunnan International Power Investment Co.,Ltd  မွ  General Manager Mr. Li Guanghua ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည္။
  • ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာ၌ ၀န္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ CPI Yunnan  International  Power  Investment  Co., Ltd  မွ  Deputy  General  Manager Mr. Xu  Shubio ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Print this post
Next previous home